Aktualizace: Bude zakázáno používat ostnáč a elektriku?

21.04.2013 10:01

 

Už jste také zaslechli, že FCI zakázala používání ostnáče a elektriky? Faktem je, že se jedná o návrh. O co v něm jde? Ve stručnosti:

 
Pracovní komise FCI vypracovala návrh, aby majitelé, psovodi a trenéři, kteří budou při výcviku psů používat ostnáč, elektrický obojek či jinou podobnou pomůcku měli na 2 roky zakázáno se účastnit oficiálních FCI akcí, tedy nejen závodů, ale i chovatelských akcí. 
 
Vše musí být prokazatelně doloženo, ať už pomocí fotek, videa nebo věrohodnou svědeckou výpovědí.
Pozn.: Jak taková svědecká výpověď vypadá z právního pohledu, to nevím a zatím jsem ani nenašla nějaký důvěryhodný výklad.
 
Pracovní komise tak chce zabránit týrání psů při výcviku. Svůj návrh opírá o tvrzení, že výzkumy ukázaly, že psy je možné efektivně cvičit pomocí pozitivních výcvikových metod a chce tímto podpořit jejich používání. A také tím chce podpořit pozitivní vnímání psích sportů širokou veřejností.
 

Návrh je určen předsednictvu FCI a jestli bude schválen se teprve uvidí.

 

A jak se k tomu staví Češi ústy ČKS?

ČKS k návrhu vydala stanovisko, které je k přečtení v květnovém čísle časopisu Pes přítel člověka (vyšlo 19. 4.). Ve stručnosti, co se v něm říká:

 

ČKS plně návrh podporuje a jde ještě dál, když navrhuje zákaz výroby a distribuce těchto pomůcek, i když zároveň vyjádřila obavy ohledně dokazování prohřešků. Uvádí, že za používáním ostnáče a elektriky stojí "honba" za přesností cviků. ČKS zároveň nabádá k tomu, aby se místo vyžadování přesnosti cviků zavedly do mezinárodního zkušebního řádu (pozn.: míněno IPO) cviky, které "by využívaly v daleko větší míře přirozených vlastností psa".

 

 

Jak to vidím:

I když píšu věci jako "Jak na pouštění bez ostnáče a elektriky", nejsem žádný bojovník proti těmto pomůckám a nemyslím si, že by zákaz něco zásadního vyřešil. Týrat psa jde snadno i jinak, při výcviku i mimo něj.

 

Kdo a jak může zakazovat výrobu čehokoliv? Nevím, asi dost nejednoduchý proces.

 

Co mě zaujalo, je boj proti přesnosti cviků v IPO ve prospěch "přirozenosti". Zní to jako návrh, který by mohl lahodit uchu mondioringářů. Často slýchávám, že se lidem mondioring líbí právě proto, že není tolik o přesnosti a "strojovosti" jako IPO. Mám IPO velmi ráda, tak jako mondioring. Nemám nic proti ipařské přesnosti. Jsou to prostě dva různé sporty a každý ať si vybere podle svého gusta a pokud chce závodit, ať si podle toho volí chovatelskou stanici.

 

Ale zpátky k tématu: ostnáč i elektriku jde samozřejmě účinně použít i v mondiu. Psa vidím zakopaného spíš ve způsobu použití.

 

V určitém směru mi to celé připomíná současný boj proti volnému prodeji zbraní ve Státech. Pro bojovníky z obou stran by možná mohlo být zajímavé se inspirovat argumentací jednotlivých táborů. Jaké události rozpoutaly tento boj ve Státech asi všichni bohužel víme, ale víte co stálo za současnou kynologickou kauzou?

 

-jak