Znáte pravidlo 30 vteřin?

12.05.2012 14:21

 

Řeší situaci, kdy pes neudělá pouštěčku. V klasickém zkušebním řádu ho ale nenajdete, je to dodatek.

Neoficiální překlad tohoto pravidla je:

 

Pravidlo 30 vteřin

Pokud pes neposlechne první povel k puštění figuranta, může dát psovod další dva povely. Musí přitom ale zůstat na stejném místě. Po 30 vteřinách musí dát rozhodčí psovodovi pokyn, aby šel ke psu, psa si dal na vodítko a opustil závodní prostor. (Pozn. jak: předpokládám, že pouze v případě, že pes nepustí ani na jeden povel).

Pokud psovod v průběhu jakéhokoliv cviku obran opustí své místo a jde k psovi, aby ho donutil pustit, musí rozhodčí nařídit psovodovi, aby si dal psa na vodítko a opustil závodní prostor.

Obě situace jsou vyhodnoceny jako diskvalifikace.

 

Platné od 13. března 2010.

 

Pravidlo v originále najdete zde.