Zjednodušný popis cviků v mondioringu

 

Cviky jsou popsány čistě z praktického hlediska, pro rychlou představu.

Zatím jenom cviky poslušnosti...

 

Chůze u nohy

Trasa je na každém závodě jiná, stanovuje ji rozhodčí a závodník ji vidí na zkušebním psu, v závodě ji už jde po paměti. Pes jde těsně u nohy podobně jako u IPO, ale oční kontakt není nutný. V průběhu chůze se provádějí obraty a zastavení. Při zastavení není předepsána poloha psa, pes se pouze nesmí vzdálit od nohy. Na trase se může procházet nejrůznějšími konstrukcemi, mohou se přelézat či přecházet různé předměty, může jít v těsné blízkosti diváků apod.

 

Nepřítomnost psovoda (Odložení)

Odložení je v pozici lehni nebo sedni, po dobu 1 minuty. Pes při něm může být volně v prostoru, ale i např. těsně u nějakého předmětu (kulisy), u diváků, pod přístřeškem, na stole apod. Psovod je vždy v úkrytu, aby na něj pes neviděl. V průběhu odložení je pes vystaven rušivým vlivům nejrůznější podoby: projede zapnutá sekačna na trávu, projde osoba s řehtačkami či nejrůznějšími chřestidly, pomocníci si kopají míčem nebo hrají badminton atd. Fantazii se meze nekladou. Scénář určuje rozhodčí.

 

Odmítání potravy

Psovi, který je nejčastěji v poloze vleže, nabídne pomocník, většinou za nepřítomnosti psovoda, potravu (syrové maso, piškoty, párek atd.) nebo ji hodí na zem k psovi. Pes ji nesmí ani olíznout. Odmítání potravy ale může být testováno kdykoliv v průběhu poslušnosti – např. v momentě, kdy je pes odložený a psovod dává na začátku závodu hlášení rozhodčímu. V kategorii 2 a 3, kde už jsou kousky potravy rozmístěné i na place, pak tento cvik vlastně ani nemusí viditelně proběhnout a pes je hodnocený za to, že si v průběhu celého závodu potravy nevšímal.

 

Vyslání vpřed

Pes je vysílán do jakéhokoliv směru tak, aby proběhl 10-ti metrovou linii vytyčenou kužely či jinými pomůckami. Jakmile jí proběhne, psovod si psa přivolává. Vzdálenost je závislá na kategorii: 20, 30, nebo 40 metrů. Do prostoru vysílačky se žádné předměty neumisťují.

 

Přinášení předmětu (aport)

Aportuje se cokoliv do hmotnosti 1 kg, pokud to není ze skla či kovu. Pes má na přinesení 15 vteřin, nesmí překusovat. Při odevzdávání aportu musí pes sedět, nezáleží na tom zda před psovodem či např. u nohy psovoda. Aportují se nejrůznější předměty: plastová lahev, konev či trubka, bota, ale i svázané rukavice nebo pár ponožek.

 

Polohy

Pes provádí sedni, lehni, vstaň na dálku až 15-ti metrů. Po poslední poloze si ho psovod přivolává. Zatímco psovod přitom může stát, sedět, ležet nebo být třeba na žebříku, pes může být na stole, v kulisách atd. Jak budou polohy probíhat, vymýšlí rozhodčí.

 

Vyhledání předmětu

Pes vyhledává dřívko, které psovod umístí mezi další stejná dřívka. Psovod psa nejprve odloží, pak odejde na vzdálenost 30 metrů a tam zády ke psu, aby to neviděl, položí vlastní dřívko mezi ostatní, která jsou v prostoru cca 1 x 1 metr. Poté se vrátí k psovi a vyšle ho. Pes musí dřívko psovoda přinést. To vše v časovém limitu 1 minuty. Dřívka mohou být pokládána volně na zem, nebo do nejrůznějších kulis.

 

Popis skoků a obran bude doplněn...