Jak získat figurantskou licenci

 

Od konce roku 2010 je možné získat figurantskou licenci pro mondioring u nás, a to prostřednictvím Mondioring klubu ČR. První figurantské zkoušky se konaly v únoru 2011 v Lošticích. Dříve měli figuranti možnost získat licenci pouze v zahraničí, např. v Belgii, Francii nebo Švýcarsku.

 

Licence získaná prostřednictvím Mondioring klubu ČR je licence národní, platí tedy pouze na území ČR a nikoliv na území jiných států. Figuranti s touto licencí tak mohou figurovat pouze závody pořádané na území ČR, včetně mezinárodních, tj. s účastí zahraničních závodníků.

 

Pokud byste chtěli českou národní licenci získat, musíte být minimálně 1 rok členem Mondioring klubu ČR. Licencovaný figurant se pak musí 1x ročně zúčastnit proškolení, která jsou organizována nejméně 2x do roka. Zkouška se skládá z teorie (písemného testu), fyzického testu (člunkový běh a běh na 1000 m) a praktické zkoušky.

 

Další informace najdete v aktuální Směrnici MK ČR pro získání licence figuranta, která je dispozici zde.