Vysílačka podle Jose Helsena

05.05.2012 20:09

 

Metodika nácviku podle belgického závodníka a rozhodčího Jose Helsena

 

Popis cviku:

Pes na zvukový povel „vpřed“ vybíhá kolmo na cílovou linii ohraničenou dvěma kužely (nebo nejrůznějšími kulisami či praporky) na obou koncích. Povely gesty nejsou dovolené. Cílová linie je dlouhá 20 metrů. Od ohraničení, vždy 5m směrem dovnitř, jsou 1m dlouhé kolmé čáry, které označují optimální prostor k dosažení.

Pes je vysílán na vzdálenost 20, 30 nebo 40 metrů, a to dle výkonnostní kategorie (I, II nebo III). Jakmile pes přeběhne cílovou linii, přivolá si psovod svého psa povelem nebo zapískáním „k noze“. Časový limit pro návrat psa je 20 sekund.

 

Metodika nácviku:

Metodika nácviku vysílačky podle Jose Helsena, belgického rozhodčího a šampióna FMBB 2010 se psem Kelistam Eboets. V roce 2011 byli na FMBB dvanáctí.

Vysílačku trénuje na velký pešek, který opře o plot ve svislé poloze. Pes přitom psovoda v sedě sleduje. Zpočátku vysílá psa zhruba z 3m vzdálenosti. Toto opakuje na různých místech.

Později pešek pokládá u plotu na zem a psa stále vysílá na vzdálenost 3 m. Opakuje to asi na 20 různých místech. Pak přejde na vzdálenost 6 metrů, ale peška nejdříve umísťuje opět na výšku. Až toto zopakuje na 20 různých místech, položí pešek opět na zem.

Postupně zvětšuje vzdálenost a střídá místa. Důležité je, aby pes věřil, že pešek bude tam, kam ho psovod vysílá.

V pokročilejším stádiu psa naučí, že pokud ho psovod přivolá, znamená to, že pešek má psovod. Přivolání ale zařazuje jen zřídka, zhruba v 5 % případů. Klíčové je střídat místa a vybudovat v psovi silný návik na rovné vybíhání vpřed.

 

Zdroj: USMRA