Jak se skládají zkoušky

 

Zkoušky se skládají výhradně při závodech. Jsou na ně potřeba tyto body:

 

Kategorie 1 - minimálně 160 bodů z 200

Kategorie 2 - minimálně 240 bodů z 300

Kategorie 3 - minimálně 300 bodů z 400

 

Aby pes postoupil do vyšší kategorie, musí minimálně 2x složit zkoušku.

 

Zkoušky mohou skládat pouze psi s průkazem původu - plemena uznávaná FCI.

Pes musí být starší 12ti měsíců.

 

 

Poslušnost - cviky   Kategorie  
  I II III
Chůze u nohy 6 6 6
Nepřítomnost psovoda (Odložení) 10 10 10
Odmítání potravy 5 10 10
Vyslání vpřed 12 12 12
Přinášení předmětu (aport) 12 12 12
Polohy 10 20 20
Vyhledání předmětu - 15 15

 

Skoky - cviky

 

 

Kategorie

 
  I II III
Kolmá stěna (palisáda) 15 * 15 * 15
Překážka (skok vysoký) 15 * 20 20
Skok do dálky 15 * 15 * 20

 

Obrana - cviky

 

 

Kategorie

 
  I II III
Útok zepředu s holí 50 40 50
Zadržení při útěku 50 30 30
Obrana psovoda 30 30 30
Vyhledání a doprovod (revír) - 40 40
Útok zepředu s předměty - 40 50
Přerušené zadržení při útěku - - 30
Hlídání předmětu - - 30

 

Celkem

 

200

 

300

 

400

 

 

* U těchto skoků je možnost volby v závislosti na kategorii.

V kat. 1 je pouze jeden skok dle výběru psovoda, v kat. 2 je jeden skok povinný a druhý dle výběru psovoda, v kat. 3 jsou povinné všechny tři skoky.